انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نوع خبر 
 
 خلاصه ای از کنفرانس پیشگیری از سرطان و بدخیمی ها در برلین آلمان در تاریخ 2017/09/10 توسط دکتر جرج مایکل
خلاصه ای از کنفرانس پیشگیری از سرطان و بدخیمی ها در برلین آلمان در تاریخ 2017/09/10 توسط دکتر جرج مایکل
سه شنبه 19 تير 1397  12:56
 جلسه انجمن کاردیوآنکولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه انجمن کاردیوآنکولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 2 آبان 1396  13:40
 برگزاری سومین جلسه کاردیوآنکولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری سومین جلسه کاردیوآنکولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
چهارشنبه 18 مرداد 1396  13:40