انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نوع خبر 
 
 همایش یک روزه کاردیوآنکولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
همایش یک روزه کاردیوآنکولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دوشنبه 2 مهر 1397  11:47
 گفتگوی دکتر آذین علیزاده اصل عضو هیئت علمی مرکز در خصوص فیلد کاردیوانکولوژی
گفتگوی دکتر آذین علیزاده اصل عضو هیئت علمی مرکز در خصوص فیلد کاردیوانکولوژی
يکشنبه 31 تير 1397  16:15
 خلاصه ای از کنفرانس پیشگیری از سرطان و بدخیمی ها در برلین آلمان در تاریخ 2017/09/10 توسط دکتر جرج مایکل
خلاصه ای از کنفرانس پیشگیری از سرطان و بدخیمی ها در برلین آلمان در تاریخ 2017/09/10 توسط دکتر جرج مایکل
سه شنبه 19 تير 1397  12:56
 جلسه انجمن کاردیوآنکولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه انجمن کاردیوآنکولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 2 آبان 1396  13:40
 برگزاری سومین جلسه کاردیوآنکولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری سومین جلسه کاردیوآنکولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
چهارشنبه 18 مرداد 1396  13:40