کلینیک ها

قابل توجه مراجعین گرامی

کلینیک کاردیوانکولوژی روزهای شنبه  از ساعت 8 صبح لغایت 13 بعدازظهر در درمانگاه مرکز  و از یکشنبه تا چهارشنبه در بخش اکو طبقه سوم از ساعت 8 صبح لغایت 13 بعدازظهر پذیرای بیماران گرامی می باشد .

بیمار محترم حتما" با هماهنگی قبلی به کلینیک و یا بخش اکوکاردیوگرافی مراجعه فرمائید.