دکتر آذین علیزاده اصل

 

Azin Alizadehasl, MD, FACC, FASE
Professor of Cardiology,
Echocardiologist, 
Head of Cardio-Oncology Department and Research Center,
Rajaie Cardiovascular Medical & Research Center, Tehran, Iran.

 

اختراعات 

1- عنوان اختراع :رقیق کردن بزاق با استفاده از نانو تکنولوژى در حین اکو مرى

ایمیل رسمى" مبنى بر پذیرش آن توسط ACC: 

American college of Cardiology

 

 

 

2- عنوان اختراع:هولتر اکوکاردیوگرافى

Innovation in Echocardiography with name of “HOLTER ECHOCARDIOGRAPHY” with registration number of "13915014000304509"

 

کتاب و CD های علمی :

 

این کناب با انتشارات Elsevier ، یکى از ۳ رفرنس امتحان بورد قلب و عروق کشور است .

 

 

عضو اصلى کمیته ى گایدلاین ها و دستورالعمل هاى انجمن بین المللى اکوکاردیوگرافى در امریکا

 

 

 

عضو گروه اعتبار بخشى ACC، انجمن قلب و عروق امریکا

 

 

عضو گروه کاردیوانکولوژى انجمن قلب امریکا

 

 

 

موافقت اصولی مرکز تحقیقات کاردیوانکولوژی

 

آدرس سایت مرکز تحقیقات کاردیوانکولوژی : http://cardioancology.rhc.ac.ir/fa

لینک کانال اکوکاردیوگرافى : https://t.me/echocardiograph

اخبار و فیلم های مصاحبه مرکز کاردیوانکولوژی : http://cardioancology.rhc.ac.ir/fa/news 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: دکتر آذین علیزاده اصل کاردیوانکولوژی کاردیولوژیست بیمارستان قلب قلب