معرفی مرکز

رکاردیوانکولوژى از تلفیق رشته هاى کاردیولوژى (قلب و عروق) و انکولوژى ( سرطان شناسى) تشکیل شده  و به علت تاثیرات و عوارض مهم، اجتناب ناپذیر و حیاتى انواع سرطان ها و بخصوص درمانهاى رایج آنها ( شیمى درمانى، پرتودرمانى، ایمونوتراپی و درمان‌های نوین دیگر) روى کل سیستم قلبى وعروقى، از اهمیت ویژه اى برخوردار مى باشد. در عین حال این دانش میان رشته‌ای پژوهش در این زمینه همچنین پیگیری، کمک به درمان  و مراقبت از بیماران مبتلا به کانسر یا دارای سابقه کانسر همراه با بیماری قلبی و عروقی را، در تمام طول عمر بعهده دارد.

امروزه با افزایش شیوع کانسر و نیز بیماری‌های قلبی در کنار تنوع بالای داروهای ضد سرطان که، عمدتا عوارض قلبی بیشتری هم دارند، پیر شدن جمعیت، افزایش ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی و ...، همکاری و تعامل بین انکولوزیست و کاردیولوژیست و اقدامات پیشگیرانه و درمانی پیچیده تر در بیماران کانسری را ضروری می سازدکاردیوانکولوژی برای توانمند سازی متخصصین قلب و عروق در زمینه بررسی و درمان، پیشگیری، پیگیری عوارض قلبی عروقی در مبتلایان به سرطان، با استفاده از دانش و تکنولوژی‌های جدید (اساسا بر پایه اکوکاردیوگرافی پیشرفته) طراحی گردیده است.

بیماری های قلبی- عروقی و سرطان از مهمترین عوامل تهدید کننده سلامت جوامع انسانی می باشند و بسیاری از ریسک فاکتورها و مکانیسم های بیولوژیک بین این دو بیماری مشترک است. با بهبود وضعیت درمانی بیماران مبتلا به سرطان، طول عمر آنها افزایش یافته است و در نتیجه انواع مشکلات قلبی و عروقی(احتمال درگیری تمام اجزای سیستم قلب و عروق) بیشتر شده است

زمینه را برای مطالعات جامع تر فراهم آورد که از آن پس و با شناخت بیشتر عوارض مختلف قلبی و عروقی، پیر شدن جمعیت، افزایش عوامل خطر، تنوع داروهای ضد سرطان با عوارض قلبی بیشتر و مهم تر از همه آنها بعلت افزایش شیوع کانسر و بیماری‌های قلبی، رشته کاردیوانکولوژی با هدف کاهش عوارض درمان سرطان بر قلب و عروق بیماران، بهبود عملکرد سیستم قلبی-عروقی و بهبود کیفیت زندگی و کاهش مرگ و میر بیماران مبتلابه کاردیوتوکسیسیتی تاسیس شده است.

مرکز تحقیقات کاردیوانکولوژی با هدف کمک به بیماران کنسری در جهت پیشگیری و درمان از عوارض قلبی و عروقی  ناشی از درمانهای رایج سرطان و همچنین انجام مطالعات تحقیقاتی و پژوهشهای مختلف برای اعتلای هرچه بیشتر این رشته و درمان بیماران، در پژوهشکده قلب و عروق ایران  در حال فعالیت میباشد این مرکز در تاریخ 1398/08/12با موافقت اصولی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شد.