اعضا مرکز

فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی (خون و سرطان)

سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/Farzaneh_Ashrafi

 

 

 

دکتری تخصصی پزشکی مولکولی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدیر دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سامانه علم سنجی

   
   

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/Payam_Azadeh

   
   
   

فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی، آنکولوژی بزرگسالان)

متخصص داخلی

سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/SeyedMohsen_Razavi

 

 

 

متخصص بیماری های قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/Bahram_Mohebbi

 

 

 

فوق تخصص خون و سرطان کودکان (هماتولوژی و آنکولوژی)

سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Faranoush