انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

 
 
کاردیوانکولوژی فیلدی جدید از تلفیق رشته های کاردیولوژی و انکولوژی بوده و به علت تاثیرات مهم و سرنوشت ساز انواع کنسر ها و درمانهای رایج آنها روی سیستم کاردیووسکولار از اهمیت ویژه ای بر خوردار می باشد؛ 
کلنیک کاردیوانکولوژی ما باهمکاری همکاران محترم هماتوانکولوژی و رادیوانکولوژی از بیش از یکسال پیش تاسیس و روز بروز بر تعداد بیماران ما افزوده می شود؛ ارجاع بیماران به کلنیک کاردیوانکولوژی طبق گایدلاین های ASE و ACC قبل از شروع درمان و به فواصل مقتضی بعد از لنواع درمان صورت می گیرد؛  بیماران تحت ویزیت دقیق، اکوکاردیوگرافی advanced و در صورت لزوم CMR قرار می گیرند؛  و درمانهای لازم را دریافت می نمایند.
در ضمن همه ی بیماران وارد رجیستری کاردیوانکولوژی با مشارکت ٨ مرکز قرار می گیرند (multidisciplinary and muticenter) که قطعا بسیار منجر به نتایجی بسیار ارزشمند خواهد بود.
مرکز تحقیقات کاردیوانکولوژی در حال تاسیس می باشد؛
اساس نامه برای آموزش دوره های کوتاه مدت کاردیوانکولوژی و سپس راه اندازی دوره فلوشیپ این رشته در دست تهیه است.
در ضمن هدف ایجاد مجله ای وزین با این عنوان جزء ایده های بعدی ما می باشد.
بدیهی است هر گونه تلاش در این زمینه در جهت کمک به بیماران، کاهش عوارض فراوان قلبی و افزایش طول عمر با کیفیت آنها بسیار مفید و موثر خواهد بود.