اخبار

برگزاری سى و چهارمین وبینار کاردیوانکولوژی انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایى

برگزاری سى و چهارمین وبینار کاردیوانکولوژی انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایى

سى و چهارمین وبینار کاردیوانکولوژی انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایى در مورخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ صبح به صورت حضورى و آنلاین در سالن D برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری سى و چهارمین وبینار کاردیوانکولوژی انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایى

برگزاری سى و چهارمین وبینار کاردیوانکولوژی انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایى

سى و چهارمین وبینار کاردیوانکولوژی انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایى در مورخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ صبح به صورت حضورى و آنلاین در سالن D برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری سى و چهارمین وبینار کاردیوانکولوژی انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایى

برگزاری سى و چهارمین وبینار کاردیوانکولوژی انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایى

سى و چهارمین وبینار کاردیوانکولوژی انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایى در مورخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ صبح به صورت حضورى و آنلاین در سالن D برگزار شد.

ادامه مطلب
سى و چهارمین وبینار کاردیوانکولوژی انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایى

سى و چهارمین وبینار کاردیوانکولوژی انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایى

سى و چهارمین وبینار کاردیوانکولوژی انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایى در مورخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ صبح به صورت " حضورى و آنلاین " در سالن D برگزار می گردد.

ادامه مطلب
دو مرکز تحقیقات کاردیوانکولوژی و «قلب و عروق شهید رجایی» جزو برترین‌های نخستین جشنواره بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی ایران شد

دو مرکز تحقیقات کاردیوانکولوژی و «قلب و عروق شهید رجایی» جزو برترین‌های نخستین جشنواره بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی ایران شد

دو مرکز تحقیقات کاردیوانکولوژی و «قلب و عروق شهید رجایی» در نشر مقالات بین الملی و مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت در زمینه تسهیل فرآیند جذب دانشجویان در مقطع PhD by Research از برترین های نخستین جشنواره بین الملی سازی بودند.

ادامه مطلب